CMS_AnnouncementsDetail

Thông báo mời Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham dự buổi đối thoại giải quyết khó khăn, vướng mắc Quý I năm 2022
(14/03/2022 10:23:13)
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long mời các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham dự buổi đối thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắc Quý I năm 2022 vào lúc 08 giờ, ngày 28/3/2022 (thứ Hai) tại Hội trường A, Văn phòng UBND tỉnh, số 88 đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, thành phố Vĩnh Long.

THÔNG BÁO

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long mời doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham dự buổi đối thoại giải quyết khó khăn, vướng mắc Quý I/2022

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 14/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Vĩnh Long; Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Chương trình hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức buổi đối thoại nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, các Hội, Hiệp hội, ngành nghề, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những ảnh hưởng, tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Hợp tác xã.

Thời gian đối thoại bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 28/3/2022 (thứ 2) tại Hội trường A, Văn phòng UBND tỉnh, số 88 Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Trân trọng Thông báo đến cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, các cơ quan báo chí quan tâm tham dự buổi đối thoại, giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.