CMS_AnnouncementsDetail

Thông báo đến các Doanh nghiệp về việc khảo sát Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long về tác động của Covid-19 đến sản xuất kinh doanh
(22/09/2021 13:51:41)

 

Nhằm đánh giá thực trạng tác động của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, từ đó làm cơ sở tham mưu, đề xuất phương án hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát. Rất mong Quý doanh nghiệp hỗ trợ trả lời một số câu hỏi bên dưới. Đây sẽ là những thông tin hữu ích trong quá trình tham mưu, đề xuất sát với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Các thông tin Qúy doanh nghiệp cung cấp sẽ được bảo mật dữ liệu và chỉ sử dụng cho mục đích nêu trên.
 

Nội dung cụ thể, vui lòng xem tại đường link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc64Q_rD1OoMyOwSJ952bbnpj0Cn3gRWVsPKSWIdjfuD8ZGBA/viewform?&zarsrc=10