Hướng dẫn

1. Đăng nhập
Để đăng nhập vào hệ thống, người dùng truy cập địa chỉ website. Nhấn vào biểu tượng đăng nhập phía trên bên phải như hình bên dưới.
Đăng nhập
Hệ thống sẽ chuyển đến Đăng nhập.
Đăng nhập
Quý doanh nghiệp điền tên đăng nhập cùng với mật khẩu, sau đó bấm nút Đăng nhập. Nếu đăng nhập thành công, hệ thống sẽ chuyển đến giao diện trang Tổng quan.
2. Đăng ký
Có 2 cách để đăng ký thành viên:
Cách 1: Trong giao diện đăng nhập, nhấn chọn “Đăng ký”.
Cách 2: Nhấp vào biểu tượng “Doanh nghiệp đăng ký thành viên” ở trang chủ như hình.
Đăng ký thành viên
Hệ thống chuyển đến Đăng ký thành viên.
Đăng ký thành viên
Quý doanh nghiệp cần nhập đầy đủ và chính xác các thông tin.
Nhất nút Cập nhật để đăng ký.
Khi đăng ký tài khoản thành công, quý doanh nghiệp sẽ được thông báo chờ quản trị duyệt và gởi nội dụng qua email đã đăng ký.
Thông báo đăng ký thành công
3. Cập nhật thông tin tài khoản
Nhấn vào “Tên tài khoản” phía trên bên phải như hình.
Thông tin tài khoản
Hệ thống chuyển đến “Cập nhật thông tin tài khoản”.
Thông tin tài khoản
Cập nhật các thông tin thay đổi và nhấn nút Cập nhật.
Thay đổi mật khẩu của tài khoản.
Thay đổi mật khẩu
(Câu hỏi của quý doanh nghiệp sẽ được công khai)
1. Đặt câu hỏi
Có 2 cách để đặt câu hỏi:
Cách 1: Nhấn vào biểu tượng “Đặt câu hỏi” ở trang chủ như hình.
Đặt câu hỏi
Cách 2: Trên thanh menu chọn “Hỏi đáp doanh nghiệp” như hình.
Đặt câu hỏi
Hệ thống sẽ chuyển đến Đặt câu hỏi.
Đặt câu hỏi
Nhập chính xác thông tin của quý doanh nghiệp.
Đặt câu hỏi
Quý doanh nghiệp cần nhập đầy đủ và chính xác các thông tin.
Nhấn nút Gửi câu hỏi để đặt câu hỏi.
Khi đặt câu hỏi thành công, hệ thống hiển thị thông báo.
Thông báo
2. Xem thông tin câu hỏi
Quý doanh nghiệp xem thông tin câu hỏi tại Trang chủ tìm đến mục “Câu hỏi mới” hoặc “Câu hỏi xem nhiều”. Để tìm chính xác câu hỏi, quý doanh nghiệp vui lòng xem phần hướng dẫn “Tìm kiếm hỏi đáp”.
Danh sách câu hỏi
1. Đặt câu hỏi
Có 3 cách để đặt câu hỏi:
Cách 1: Nhấn vào biểu tượng “Đặt câu hỏi” ở trang chủ như hình.
Đặt câu hỏi
Cách 2: Trên thanh menu chọn “Hỏi đáp doanh nghiệp” sau đó chọn “Danh sách hỏi đáp” và nhấn vào biểu tượng “Gửi câu hỏi” như hình.
Đặt câu hỏi
Hệ thống sẽ chuyển đến Đặt câu hỏi.
Đặt câu hỏi
Quý doanh nghiệp cần nhập đầy đủ và chính xác các thông tin.
Nhấn nút Gửi câu hỏi để đặt câu hỏi.
Khi đặt câu hỏi thành công, hệ thống hiển thị thông báo.
Thông báo
2. Xem thông tin câu hỏi
Nhấn vào biểu tượng Thông báo trên danh sách câu hỏi.
Xem câu hỏi
Hệ thống sẽ chuyển đến Thông tin hỏi đáp.
3. Công khai câu hỏi
Để thay đổi trạng thái công khai của câu hỏi nhấn vào biểu tượng Công khai trên danh sách câu hỏi.
Công khai
4. Thêm câu hỏi tiếp theo
Để thêm câu hỏi tiếp theo, quý doanh nghiệp vào xem thông tin câu hỏi sau đó nhấn vào nút “Thêm câu hỏi” như hình.
Thêm câu hỏi tiếp theo
Nhập các thông tin của câu hỏi như phần “Đặt câu hỏi”.
Quý doanh nghiệp nhập chính xác các thông tin tìm kiếm. Sau đó nhấn Tìm câu hỏi.
Tìm kiếm
Hệ thống sẽ hiển thị các câu hỏi theo thông tin vừa nhập.
Kết quả tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

ipv6 ready