CÁC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

(Theo Công văn số 2602/UBND-KTNV ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

STT

TÊN DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM

QUY MÔ

ƯỚC VỐN ĐẦU TƯ

HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

GHI CHÚ

I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP – NÔNG THÔN: 06 DỰ ÁN

1

DỰ ÁN KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO XÃ TÂN HẠNH

Ấp Tân hưng, Tân Bình, Tân Hiệp, Tân Thuận, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

716 ha

1.800

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Long Hồ

Đề xuất mới

2

DỰ ÁN KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO HUYỆN TAM BÌNH

- Ấp An Phong, Bình Ninh, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình

- Ấp An Hòa A, An Hòa B, Bình An, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình

- Ấp Bình Hòa, Bình Phú, Tổng Hưng, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình

1.603 ha

4.050

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Tam Bình

Đề xuất mới

3

DỰ ÁN KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO GẮN VỚI DU LỊCH SINH THÁI XÃ PHÚ THÀNH- LỤC SĨ THÀNH

- Ấp Phú Lợi, Phú Long, Phú Xuân, Phú Hưng, Phú Sung, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn

- Ấp An Thạnh, Mỹ Thạnh, Long Hưng, Kinh Đào, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn

500 ha

1.250

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Trà Ôn

Đề xuất mới

4

DỰ ÁN KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO XÃ THIỆN MỸ

Ấp Mỹ Hưng, Mỹ Phó, Mỹ Hòa, Mỹ Trung, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn

200 ha

500

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Trà Ôn

Đề xuất mới

5

DỰ ÁN KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO XÃ TÂN MỸ

Ấp Mỹ Định, Mỹ Phú, Mỹ Yên, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn

200 ha

500

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Trà Ôn

Đề xuất mới

6

DỰ ÁN KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI XÃ CHÁNH AN

Ấp Mỹ Long, Vàm Lịch, xã Chánh An, huyện Mang Thít

130 ha

325
tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Mang Thít

Đề xuất mới

II. LĨNH VỰC DU LỊCH: 02 DỰ ÁN

7

DỰ ÁN BẢO TÀNG NÔNG NGHIỆP VÙNG ĐBSCL KẾT HỢP DU LỊCH GIẢI TRÍ THỰC NGHIỆM NÔNG NGHIỆP

Khóm 1 và Ấp Rạch Trúc, thị trấn Vũng Liêm

10,2 ha

400

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở VH TT&DL và UBND huyện Vũng Liêm

Theo Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Long

8

DỰ ÁN DI SẢN ĐƯƠNG ĐẠI MANG THÍT

Các xã: Mỹ An, Mỹ Phước, Nhơn Phú, Hoà Tịnh thuộc huyện Mang Thít

3.000 ha

3.450

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở VH TT&DL và UBND huyện Mang Thít

Theo Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Long

III. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ: 01 DỰ ÁN

9

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI PHƯỜNG 8

Phường 8, thành phố

Vĩnh Long

2,74 ha

350

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và UBND

TP. Vĩnh Long

Theo Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Long

IV. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KHU – CỤM CÔNG NGHIỆP: 02 DỰ ÁN

10

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP MỸ LỢI

Ấp Mỹ Lợi, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn

50 ha

325

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và UBND huyện Trà Ôn.

Theo Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Long

11

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH

Xã Tân Bình, huyện Bình Tân

40,72 ha

265

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và UBND huyện Bình Tân.

Theo Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Long

V. LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG: 01 DỰ ÁN

12

DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI HUYỆN LONG HỒ

Xã Hoà Phú, huyện Long Hồ

300-500
tấn/ngày đêm

500
tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Long Hồ.

Đề xuất mới

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

ipv6 ready