Hiển thị văn bản trang chủ

Tất cả lĩnh vực 106 Khoa học công nghệ 3 Công thương 1 Tín dụng 11 Tài nguyên môi trường 7 Đầu tư 12 Thuế 12 Hỗ trợ doanh nghiệp 49 Lao động 2 Văn bản liên quan 9
#Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhCơ quan ban hành
1 470/CĐ-TTg Về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. 26/05/2023 Thủ tướng Chính phủ
2 08/CT-UBND Về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 09/05/2023 UBND tỉnh Vĩnh Long
3 17/2023/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. 26/04/2023 Chính phủ
4 58/NQ-CP Về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025. 21/04/2023 Chính phủ
5 02/2023/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 18/04/2023 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
6 12/2023/NĐ-CP Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất trong năm 2023. 14/04/2023 Chính phủ
7 345/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030". 05/04/2023 Thủ tướng Chính phủ
8 19/2023/TT-BTC Bãi bỏ Thông tư số 150/2010/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí. 03/04/2023 Bộ Tài Chính
9 1463/UBND-PVHCC Về việc cắt giảm quy định kinh doanh, phân cấp giải quyết TTHC, đơn giản hóa TTHC nội bộ để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. 29/03/2023 UBND tỉnh Vĩnh Long
10 541/KH-SCT Tổ chức gặp gỡ, đói thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắt cho doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh trong ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh. 28/03/2023 Sở Công Thương
11 18/KH-UBND Triển khai Chương trình Hỗ trợ Khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2023. 20/03/2023 UBND tỉnh Vĩnh Long
12 554/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2023" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 17/03/2023 UBND tỉnh Vĩnh Long
13 381/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030". 23/02/2023 UBND tỉnh Vĩnh Long
14 58/QĐ-UBND Về việc công nhận Doanh nghiệp Tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long năm 2022. 16/01/2023 UBND tỉnh Vĩnh Long
15 1415/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Thúc đẩy Doanh nghiêp Việt Nam tham gia trực tiếp cấc mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030" 14/11/2022 Thủ tướng Chính phủ
16 15/2022/TT-BKHCN Thông tư quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 12/10/2022 Bộ Khoa học và Công nghệ
17 5656/UBND-KTNV V/v xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 và giai đoạn 2023 - 2025 30/09/2022 UBND tỉnh Vĩnh Long
18 4172/UBND-KTNV Hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 26/07/2022 UBND tỉnh Vĩnh Long
19 47/KH-UBND Kế hoạch triển khai Đề án "Xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 16/06/2022 UBND tỉnh Vĩnh Long
20 976/QĐ-BKHCN Quyết định về việc Điều tra Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2022 10/06/2022 Bộ Khoa học và Công nghệ
21 31/2022/NĐ-CP Về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. 20/05/2022 Chính phủ
22 31/2022/NĐ-CP Về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. 20/05/2022 Chính phủ
23 06/2022/TT-BKHĐT Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 10/05/2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
24 949/BKHCN-TĐC Về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030. 04/05/2022 Bộ Khoa học và Công nghệ
25 988/LĐTBXH-TCGDNN Tăng cường triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. 01/04/2022 Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội
26 210/CTVLO-TTHT Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2021. 21/02/2022 Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long
27 07/KH-UBND Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 17/02/2022 UBND tỉnh Vĩnh Long
28 167/QĐ-TTg Phê duyệt "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022- 2025. 08/02/2022 Thủ tướng Chính phủ
29 159/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 24/01/2022 UBND tỉnh Vĩnh Long
30 136/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022. 20/01/2022 UBND tỉnh Vĩnh Long
1 - 30 trong tổng số 106Số dòng hiển thị:
<<<1 2 3 4>>>

Chung nhan Tin Nhiem Mang

ipv6 ready