CÁC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG, GIAI ĐOẠN 2020 – 2025 (QĐ 2167/QĐ-UBND ngày 20/08/2020)

S T T

 

TÊN DỰ ÁN

 

ĐỊA ĐIỂM

QUY

MÔ/ CÔNG SUẤT

ƯỚC VỐN ĐẦU

 

HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

 

THÔNG TIN LIÊN QUAN

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

A. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

1

 

 

 

 

DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH TÂN

 

 

 

 

Xã Thành Lợi và thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân

 

 

 

 

400 ha

 

 

 

 

2.900

tỷ đồng

 

 

 

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 • Đất chưa giải phóng mặt bằng.
 • Lĩnh vực đầu tư: Chế biến nông sản - thực phẩm, chế biến rau quả và các sản phẩm từ trái cây; Chế biến thủy sản; Các sản phẩm từ chăn nuôi; Công nghiệp hàng tiêu dùng, dệt may, thủ công mỹ nghệ, công nghiệp lắp ráp điện tử, bao bì, công nghiệp dược phẩm - mỹ phẩm, công nghiệp khai thác và sản xuất vật liệu xây

dựng khác...; Kho bãi, dịch vụ và một số ngành khác ít ô nhiễm môi trường….

 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; BQL các KCN và UBND

huyện Bình Tân.

 

 

 

2

 

 

 

DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP AN ĐỊNH

 

 

 

Xã An Phước, huyện Mang Thít

 

 

 

200 ha

 

 

 

1.600

tỷ đồng

 

 

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 • Đất chưa giải phóng mặt bằng.
 • Lĩnh vực đầu tư: Chế biến nông sản - thực phẩm, chế biến rau quả và các sản phẩm từ trái cây; Chế biến thủy sản; Các sản phẩm từ chăn nuôi; Công nghiệp hàng tiêu dùng, dệt may, thủ công mỹ nghệ, công nghiệp lắp ráp điện tử, bao bì, công

nghiệp dược phẩm - mỹ phẩm…

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; BQL các KCN và UBND

huyện Mang Thít

 

 

3

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP TP. VĨNH LONG

 

Phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long

 

 

50 ha

 

325

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 • Đất chưa giải phóng mặt bằng.
 • Theo quy hoạch. Hướng phát triển CCN đa ngành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; UBND TP.Vĩnh Long.

 

 

4

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP ẤP PHƯỚC

TRƯỜNG – PHƯỚC THỌ

 

Ấp Phước Trường – Phước Thọ, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

 

 

48,7 ha

 

318

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 • Đất chưa giải phóng mặt bằng.
 • Đã phê duyệt quy hoạch năm 2012. Hướng phát triển CCN chuyên ngành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và UBND huyện

Vũng Liêm.

 

 

 

5

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CN – TTCN THUẬN AN

 

Ấp Thuận Tiến, xã Thuận An, thị xã Bình Minh

 

 

72,9 ha

 

650

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 • Đất chưa giải phóng mặt bằng.
 • Đã phê duyệt quy hoạch năm 2009. Hướng phát triển CCN đa ngành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và UBND TX.Bình

Minh.

 

6

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH

HẠ TẦNG CỤM CN VĨNH THÀNH

 

Ấp Vĩnh Thành, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn

 

60 ha

 

390

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc

liên danh để thực hiện dự án

 • Đất chưa giải phóng mặt bằng.
 • Chưa phê duyệt quy hoạch chi tiết. Hướng phát triển CCN chuyên ngành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công

Thương; UBND huyện Trà Ôn.

 

 

7

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CN

MỸ LỢI

 

Ấp Mỹ Lợi, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn

 

 

50 ha

 

325

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 • Đất chưa giải phóng mặt bằng.
 • Chưa phê duyệt quy hoạch chi tiết. Hướng phát triển CCN chuyên ngành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và UBND huyện

Trà Ôn.

 

 

8

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CN

TÂN BÌNH

 

 

Xã Tân Bình, huyện Bình Tân

 

 

40,72 ha

 

265

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 • Đất chưa giải phóng mặt bằng.
 • Đã phê duyệt quy hoạch năm 2013. Hướng phát triển CCN đa ngành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và UBND huyện

Bình Tân.

 

 

9

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CN

ẤP BA

 

Thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít

 

 

21,66 ha

 

140

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 • Đất chưa giải phóng mặt bằng.
 • Chưa phê duyệt quy hoạch chi tiết. Hướng phát triển CCN đa ngành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và UBND huyện

Mang Thít.

 

 

10

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CN ẤP NHẤT B

 

Thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít

 

 

24,37 ha

 

158

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 • Đất chưa giải phóng mặt bằng.
 • Chưa phê duyệt quy hoạch chi tiết. Hướng phát triển CCN đa ngành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và UBND huyện

Mang Thít.

B. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN

 

 

 

 

11

 

 

DỰ ÁN KHU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

 1. Ấp Tân Nhơn, phường Tân Hòa; ấp Vĩnh Bình, phường Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long.
 2. Xã Đông Bình, thị xã Bình Minh.
 3. Xã Thiện Mỹ; xã Lục Sĩ Thành; xã Phú Thành và Xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn
 4. Xã Bình Phước, xã Long

 

 

 

50 ha –

100 ha

 

 

 

250

tỷ đồng

 

 

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 

 

 

Đất chưa giải phóng mặt bằng

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

 

 

 

Mỹ, xã Tân Long, xã Mỹ Phước và xã Chánh Hội, huyện Mang Thít.

 1. Ấp Phước Hanh B, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ.
 2. Ấp Hậu Thành, xã Long An, huyện Long Hồ.
 3. Ấp Bình Hòa 2, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ.
 4. Ấp Phước Trinh, xã Long Phước, huyện Long Hồ.
 5. Ấp Bình Phụng, ấp Ruột Ngựa và ấp Mướp Sát, xã

Trung    Hiệp,    huyện Vũng Liêm.

 

 

 

 

 

 

 

12

 

DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN

NÔNG SẢN

 

 1. Ấp Thông Nguyên, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình.
 2. Ấp Nước Xoáy, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm.

 

 

10 ha

 

 

300

tỷ đồng

 

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 

Đất chưa giải phóng mặt bằng

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND nơi đặt

dự án

 

 

 

 

13

 

 

 

 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRANG TRẠI TRỒNG RAU, MÀU AN TOÀN XUẤT KHẨU

 1. Ấp Thuận Tiến C, Xã Thuận An, TX. Bình Minh.
 2. Ấp Phong Thới và Rạch Trúc, thị trấn Vũng Liêm.
 3. Ấp Trung Trạch và An Nhơn, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm.
 4. Ấp Tân Phước, xã Tân Bình, huyện Bình Tân.
 5. Ấp Phước Lợi B, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ.

 

 

 

 

30 ha

 

 

 

 

30

tỷ đồng/ dự án

 

 

 

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 

 

 

Theo quy hoạch.

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp & PTNT và UBND các huyện, thị xã nơi đặt dự án

 

 

 

14

 

 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN NÔNG SẢN

 

 

Phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh

 

 

 

10,6 ha

 

 

400

tỷ đồng

 

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 

 

Đất công, đất sạch (Bãi công trường số 2)

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp & PTNT và UBND TX.

Bình Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG AN TOÀN THỰC PHẨM

 

 

 

 

 

 

Xã Lộc Hoà, huyện Long Hồ

200 con gia súc và

2.000 con gia

cầm/ng.đê m hoặc 400 con gia súc/ng.đê m hoặc

4.000 con gia

cầm/ng.đê m

 

 

 

 

 

40

tỷ đồng

 

 

 

 

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 

 

 

 

 

Theo quy hoạch.

 

 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp & PTNT và UBND huyện Long Hồ

 

 

16

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ MÁY SẤY LÚA,

CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM

 

Ấp Tường Nhơn, xã Tường Lộc và ấp 9, xã Hoà Hiệp, huyện Tam Bình

 

150 tấn lúa/ngày

 

15

tỷ đồng/ dự án

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 

Theo quy hoạch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở NN & PTNT và UBND

huyện Tam Bình

 

 

17

DỰ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM THU MUA VÀ PHÂN PHỐI NÔNG SẢN CHẤT LƯỢNG CAO

TỈNH VĨNH LONG

Các địa phương trên địa bàn t nh phù hợp với quy hoạch đảm bảo thuận lợi trong vận chuyển, lưu thông hàng hóa

nông sản

 

10 – 30 ha

(300 – 450

tấn/ngày)

 

200

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 

Theo quy hoạch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở NN & PTNT và UBND

các huyện nơi đặt dự án

 

 

18

 

DỰ ÁN TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GÀ TA GIỐNG, VỊT GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO

 

Các địa phương trên địa bàn t nh và phù hợp với quy hoạch

nông nghiệp

 

02 ha (khoảng 50.000

con)

 

50

tỷ đồng

 

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 

Theo quy hoạch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở NN & PTNT và UBND

các huyện nơi đặt dự án

 

 

19

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ MÁY SẤY LÚA, CHẾ BIẾN LƯƠNG

THỰC, THỰC PHẨM

 

 

Xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn

 

150 tấn lúa/ngày

 

15

tỷ đồng/ dự án

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 

Theo quy hoạch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở NN & PTNT và UBND

huyện Trà Ôn

 

20

DỰ ÁN NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI

 

Xã Phú Thành, huyện Trà Ôn

 

25 ha

 

20

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện

dự án

 

Theo quy hoạch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở NN & PTNT và UBND

huyện Trà Ôn

 

 

C. LĨNH VỰC VĂN HOÁ – DU LỊCH VÀ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

 

 

21

 

DỰ ÁN KHU DU LỊCH SINH THÁI, NGHĨ

DƯỠNG CỒN GIÔNG

 

Phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long

 

 

57 ha

 

1.000

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 • Dự án nằm trong quy hoạch sử dụng đất.
 • Đất chưa giải phóng mặt bằng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở VH TT&DL và UBND TP.Vĩnh

Long

 

 

22

 

DỰ ÁN CỤM VĂN HÓA – THỂ THAO 04 XÃ THUỘC TP. VĨNH LONG

 

Phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long

 

 

0,85 ha

 

10

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

Khu đất công. Do UBND TP. Vĩnh Long quản lý.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở VH TT&DL và UBND TP.Vĩnh

Long

 

 

23

 

 

DỰ ÁN KHU DU LỊCH

 1. Thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân.
 2. Ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình.
 3. Ấp Phú Xuân, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn.

 

 

10 ha – 30

ha

 

 

150

tỷ đồng

 

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 

 • Dự án nằm trong quy hoạch sử dụng đất.
 • Đất chưa giải phóng mặt bằng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở VH TT&DL và UBND các

huyện, thị xã nơi đặt dự án

 

 

24

DỰ ÁN BẢO TÀNG NÔNG NGHIỆP VÙNG ĐBSCL KẾT HỢP DU LỊCH GIẢI TRÍ THỰC

NGHIỆM NÔNG NGHIỆP

 

Khóm 1 và Ấp Rạch Trúc, thị trấn Vũng Liêm

 

 

10,2 ha

 

400

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

- Được phê duyệt quy hoạch (Trong đó, có 0,8ha đất sạch).

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở VH TT&DL và UBND huyện

Vũng Liêm

 

 

25

 

DỰ ÁN KHU DU LỊCH SINH THÁI CÙ LAO DÀI

 

Xã Thanh Bình – xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm

 

 

2.220 ha

 

1.500

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 

Theo quy hoạch

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở VH TT&DL và UBND huyện

Vũng Liêm

 

 

26

 

DỰ ÁN KHU LIÊN HỢP VĂN HÓA THỂ THAO CÁI NGANG

 

Ấp 4, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình (Mở rộng khu di tích LSCM Cái Ngang)

 

02 ha

 

30

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

Đất sạch, nằm trong quy hoạch sử dụng đất.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở VH TT&DL và UBND huyện

Tam Bình

 

 

 

27

 

 

DI SẢN ĐƯƠNG ĐẠI MANG THÍT

 

 

Các xã: Mỹ An, Mỹ Phước, Nhơn Phú, Hoà Tịnh thuộc huyện Mang Thít

 

 

 

3.000 ha

 

 

3.450

tỷ đồng

 

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 

 

Đất chưa giải phóng mặt bằng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở VH TT&DL và UBND huyện Mang Thít

 

 

D. LĨNH VỰC ĐÔ THỊ - NHÀ Ở

 

 

28

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI, DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI, VUI

CHƠI GIẢI TRÍ VÀ DU LỊCH CỒN CHIM

 

Phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long

 

 

126 ha

 

3.150

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

Theo quy hoạch. Đất chưa giải phóng mặt bằng.

Sở Kế hoạch Đầu tư; Sở Xây dựng; UBND TP. Vĩnh

Long

 

29

KHU ĐÔ THỊ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TỈNH VĨNH LONG

 

Phường 9 và phường Trường An, thành phố Vĩnh Long

 

300 ha

 

7.500

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện

dự án

 

Đất chưa giải phóng mặt bằng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng và UBND

TP. Vĩnh Long

 

 

30

 

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP AN BÌNH

 

 

Xã An Bình, huyện Long Hồ

 

 

708 ha

 

9.240

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

Đất chưa giải phóng mặt bằng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng và UBND huyện Long Hồ

 

31

KHU ĐÔ THỊ MỚI MỸ HOÀ, THỊ XÃ BÌNH MINH

 

Xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh

 

500 ha

 

8.053

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc

liên danh để thực hiện dự án

 

Đất chưa giải phóng mặt bằng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây

dựng và UBND TX. Bình Minh

 

32

KHU DÂN CƯ CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ TRUNG TÂM TX. BÌNH MINH 1

 

Phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh

 

9,808 ha

 

450

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện

dự án

 

Đất chưa giải phóng mặt bằng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng và UBND

TX. Bình Minh

 

33

KHU DÂN CƯ CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ TRUNG TÂM TX. BÌNH MINH 2

 

Phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh

 

9,861 ha

 

500

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc

liên danh để thực hiện dự án

 

Đất chưa giải phóng mặt bằng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây

dựng và UBND TX. Bình Minh

 

34

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ, TÁI ĐỊNH CƯ KCN ĐÔNG BÌNH

 

Xã Đông Bình, thị xã Bình Minh

 

26,63 ha

 

216

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện

dự án

 

Đất quy hoạch, chưa giải phóng mặt bằng

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng và UBND

TX. Binh Minh

 

 

35

KHU ĐÔ THỊ MỚI VÀ TỔ HỢP DỊCH VỤ VUI CHƠI, NGHỈ DƯỠNG TÂN QUỚI, HUYỆN

BÌNH TÂN

 

Thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân

 

 

330 ha

 

5.315

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

Đất chưa giải phóng mặt bằng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng và UBND huyện Bình Tân

 

 

 

36

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ, TÁI ĐỊNH CƯ KCN BÌNH TÂN

 

Thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân

 

30 ha

 

240

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện

dự án

 

Đất chưa giải phóng mặt bằng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng và UBND

huyện Bình Tân

 

37

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ, TÁI ĐỊNH CƯ KCN AN ĐỊNH

 

Xã An Phước, huyện Mang Thít

 

26 ha

 

208

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện

dự án

 

Đất chưa giải phóng mặt bằng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng và UBND

huyện Mang Thít

 

38

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở KẾT HỢP

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊ TRẤN TRÀ ÔN

 

Khu 7, khu 8, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn

 

30 ha

 

350

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc

liên danh để thực hiện dự án

Theo quy hoạch. Đất chưa giải phóng mặt bằng (có thể phân nhiều giai đoạn thực hiện)

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây

dựng và UBND huyện Trà Ôn

 

39

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở KẾT HỢP

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÃ HỰU THÀNH

 

Ấp Khu Phố, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn

 

06 ha

 

100

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện

dự án

 

Theo quy hoạch. Đất chưa giải phóng mặt bằng

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng và UBND

huyện Trà Ôn

 

40

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU 10A, THỊ TRẤN TRÀ ÔN

 

Khu 10A, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn

 

1,29 ha

 

45

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện

dự án

 

Theo quy hoạch. Khu đất công, đất sạch

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng và UBND

huyện Trà Ôn

 

41

KHU NHÀ Ở XÃ HỘI KHÓM 6, THỊ TRẤN LONG HỒ

 

Khóm 6, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ.

 

5,7 ha

 

450

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc

liên danh để thực hiện dự án

Theo quy hoạch. Đất chưa giải phóng mặt bằng. Trong đó có 1,4ha quy hoạch nhà trẻ nhưng đã chuyển về vị trí khác

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây

dựng và UBND huyện Long Hồ

E. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ

 

42

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, KINH DOANH KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG

TIÊU CHUẨN 5 SAO

 

Phường 2, thành phố Vĩnh Long

1,54 ha

(200

phòng)

 

800

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện

dự án

- Khu đất công, chưa giải phóng mặt  bằng. Do trung tâm Phát triển quỹ đất t nh quản lý

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

t nh Vĩnh Long

 

43

DỰ ÁN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ TP. VĨNH LONG

Phường 1, thành phố Vĩnh Long (Trung tâm văn hóa t nh Vĩnh Long cũ)

 

7.711,2 m2

 

100

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc

liên danh để thực hiện dự án

 

 • Dự án nằm trong quy hoạch sử dụng đất.
 • Đất công thuộc nhà nước quản lý.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công

Thương; UBND TP. Vĩnh Long

 

 

44

 

 

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI PHƯỜNG 8

 

 

Phường 8, thành phố Vĩnh Long

 

 

2,74 ha

 

 

120

tỷ đồng

 

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 

Đất công + đất chưa giải phóng mặt bằng

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và UBND

TP. Vĩnh Long

 

 

 

 

45

 

DỰ ÁN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BÌNH MINH

 

Phường Thành Phước, thị xã Bình Minh (Khu đất bến xe cũ)

 

 

0,83 ha

 

200

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 

Đất công, đất sạch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và UBND

TX.Bình Minh

 

 

46

 

DỰ ÁN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KẾT HỢP NHÀ Ở

 

 

Phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh

 

 

5,52 ha

 

 

700

tỷ đồng

 

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 

Đất công, đất sạch

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Công thương và UBND

TX. Bình Minh

 

47

DỰ ÁN CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ HUYỆN

LONG HỒ

 

Khóm 1, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ

 

3,1 ha

 

200

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc

liên danh để thực hiện dự án

 

Trong đó, có 7.514,9 m2 là đất công (Trung tâm văn hoá huyện Long Hồ).

Sở Kế hoạch Đầu tư; Sở Công

Thương; UBND huyện Long Hồ

 

 

48

DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHỢ VÀ KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN CẦU ĐÔI, XÃ

TÂN HẠNH, HUYỆN LONG HỒ

 

 

Xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

 

 

4,9 ha

 

250

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

Theo quy hoạch. Đất chưa giải phóng mặt bằng.

Sở Kế hoạch Đầu tư; Sở Công

Thương; UBND huyện Long Hồ

 

49

DỰ ÁN CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ, THỊ TRẤN CÁI NHUM, HUYỆN

MANG THÍT

 

Khóm 4, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít

 

5,36 ha

 

600

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện

dự án

 

Đất chưa giải phóng mặt bằng.

Sở Kế hoạch Đầu tư; Sở Công

Thương; UBND huyện Mang Thít

 

 

50

 

DỰ ÁN CHỢ VÀ KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN XÃ TÂN AN LUÔNG

 

Xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm

 

 

4,54 ha

 

120

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 • Nằm trong quy hoạch sử dụng đất.
 • Đất chưa giải phóng mặt bằng (Trong đó, có 0,6ha đất công).

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và UBND huyện

Vũng Liêm

 

 

51

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHỢ VÀ KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN XÃ QUỚI AN

 

Ấp Vàm An, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

 

 

2,87 ha

 

60

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

Đất do nhà nước quản lý và chưa giải phóng mặt bằng (Trong đó, có 0,94 đất công).

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và

UBND huyện Vũng Liêm

 

 

52

 

DỰ ÁN CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ TÂN QUỚI, HUYỆN BÌNH TÂN

 

Thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân

 

 

11,5 ha

 

700

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 • Nằm trong quy hoạch sử dụng đất.
 • Đất chưa giải phóng mặt bằng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và UBND huyện

Bình Tân

 

 

 

 

53

 

DỰ ÁN KHU THƯƠNG MẠI, NHÀ PHỐ MỸ THẠNH TRUNG

 

Ấp Mỹ Trung 1, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình

 

 

1,5 ha

 

80

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 

Trong đó, có 0,4ha là đất công, đất sạch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và

UBND huyện Tam Bình

 

 

54

 

CHỢ VÀ KHU PHỐ CHỢ XÃ THỚI HOÀ

 

Ấp Tường Thịnh, xã Thới Hoà, huyện Trà Ôn

 

 

1,68 ha

 

50

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 

Theo quy hoạch. Đất công, đất sạch

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và

UBND huyện Trà Ôn

 

 

55

 

 

CHỢ XÃ VĨNH XUÂN

 

Ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn

 

 

0,8 ha

 

30

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

Theo quy hoạch. Đất chưa giải phóng mặt bằng

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và UBND huyện

Trà Ôn

 

 

56

 

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ VÀ NHÀ PHỐ XÃ VĨNH XUÂN

 

Ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn

 

 

1,64 ha

 

55

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

Theo quy hoạch. Đất chưa giải phóng mặt bằng

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và

UBND huyện Trà Ôn

 

 

57

 

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI PHƯỚC YÊN

 

Ấp Phước Yên A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ (Chợ Phước Yên hiện hữu)

 

2.500 m2

 

13

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án

 

 

Đất công.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công thương và UBND huyện Long Hồ

F. LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

58

 

NGHĨA TRANG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

 

Ấp Tân Nhơn, phường Tân Hoà, thành phố Vĩnh Long

 

10 ha

 

60

tỷ đồng

Mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc

liên danh để thực hiện dự án

 

Đất chưa giải phóng mặt bằng. Đã phê duyệt quy hoạch 1/500

Sở Kế hoạch Đầu tư; Sở LĐTB

&XH và UBND TP. Vĩnh Long

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

ipv6 ready