Hiển thị văn bản trang chủ

Tất cả lĩnh vực 111 Khoa học công nghệ 6 Công thương 7 Tín dụng 21 Tài nguyên môi trường 7 Đầu tư 14 Thuế 9 Báo cáo tài chính 1 Hỗ trợ doanh nghiệp 44 Lao động 2
#Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhLiên hệ
1 4172/UBND-KTNV Hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 26/07/2022
2 47/KH-UBND Kế hoạch triển khai Đề án "Xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 16/06/2022
3 976/QĐ-BKHCN Quyết định về việc Điều tra Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2022 10/06/2022
4 31/2022/NĐ-CP Về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. 20/05/2022
5 06/2022/TT-BKHĐT Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 10/05/2022
6 949/BKHCN-TĐC Về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030. 04/05/2022
7 988/LĐTBXH-TCGDNN Tăng cường triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. 01/04/2022
8 210/CTVLO-TTHT Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2021. 21/02/2022
9 07/KH-UBND Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 17/02/2022
10 167/QĐ-TTg Phê duyệt "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022- 2025. 08/02/2022
11 159/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 24/01/2022
12 136/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022. 20/01/2022
13 47/QĐ-BTP Ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2022 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025. 17/01/2022
14 8085/UBND-KTNV Về việc đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 20/12/2021
15 32/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025 14/12/2021
16 3331/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2022 02/12/2021
17 6848/UBND-KTNV Về việc triển khai các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh khôi phục sản xuất trong bối cảnh dịch Covid-19. 25/10/2021
18 2429/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch khảo sát ý kiến các đối tượng khởi nghiệp, doanh nghiệp, những người trực tiếp làm công việc khởi nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh. 15/09/2021
19 105/NQ-CP Nghị quyết về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19. 09/09/2021
20 80/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 26/08/2021
21 2017/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp, Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 29/07/2021
22 1288/SLĐTBXH-LDVL Về việc lao động làm việc trong các doanh nghiệp trở về địa phương. 22/07/2021
23 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM Hướng dẫn về việc tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 14/07/2021
24 1146/QĐ-BTP Ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2021 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025. 13/07/2021
25 15/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về cơ chế thu hút doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí cho người lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025. 01/07/2021
26 1315/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Chương trình Xúc tiền thương mại của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025. 02/06/2021
27 36/2021/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ 26/05/2021
28 32/2021/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần. 17/05/2021
29 3836/CV-BCĐ Về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp 10/05/2021
30 504/CTVLO-TTHT Giới thiệu những nội dung chính của Nghị định số 52/2021/NĐ-CP 29/04/2021
1 - 30 trong tổng số 111Số dòng hiển thị:
<<<1 2 3 4>>>