Hiển thị văn bản trang chủ

Tất cả lĩnh vực 95 Khoa học công nghệ 4 Công thương 7 Tín dụng 21 Tài nguyên môi trường 7 Hỗ trợ đầu tư 12 Thuế 8 Báo cáo tài chính 1 Doanh nghiệp 34 Lao động 1
#Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhLiên hệ
1 6848/UBND-KTNV Về việc triển khai các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh khôi phục sản xuất trong bối cảnh dịch Covid-19. 25/10/2021
2 2429/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch khảo sát ý kiến các đối tượng khởi nghiệp, doanh nghiệp, những người trực tiếp làm công việc khởi nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh. 15/09/2021
3 105/NQ-CP Nghị quyết về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19. 09/09/2021
4 80/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 26/08/2021
5 2017/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp, Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 29/07/2021
6 1288/SLĐTBXH-LDVL Về việc lao động làm việc trong các doanh nghiệp trở về địa phương. 22/07/2021
7 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM Hướng dẫn về việc tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 14/07/2021
8 1146/QĐ-BTP Ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2021 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025. 13/07/2021
9 15/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về cơ chế thu hút doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí cho người lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025. 01/07/2021
10 1315/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Chương trình Xúc tiền thương mại của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025. 02/06/2021
11 36/2021/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ 26/05/2021
12 32/2021/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần. 17/05/2021
13 3836/CV-BCĐ Về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp 10/05/2021
14 504/CTVLO-TTHT Giới thiệu những nội dung chính của Nghị định số 52/2021/NĐ-CP 29/04/2021
15 28/2021/TT-BTC Thông tư ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 27/04/2021
16 52/2021/NĐ-CP Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất trong năm 2021 19/04/2021
17 03/2021/TT-BKHĐT Thông tư Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư. 09/04/2021
18 776/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025 05/04/2021
19 94/XSKT Báo cáo công khai tình hình tài chính năm 2020 01/04/2021
20 47/2021/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 01/04/2021
21 44/2021/NĐ-CP Nghị định Hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. 31/03/2021
22 35/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 29/03/2021
23 377/QĐ-BTTTT Quyết định Phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số 26/03/2021
24 31/3/2021 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư 26/03/2021
25 510/QĐ-BKHCN Quyết định Ban hành "Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp" 17/03/2021
26 597/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2021 16/03/2021
27 17/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức đối thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quý I năm 2021 16/03/2021
28 01/2021/TT-BKHĐT Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp 16/03/2021
29 10/2021/QĐ-TTg Quyết định Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao 16/03/2021
30 248/CTVLO-TTHT Công văn Về việc đính chính Công văn số 229/CTVLO-TTHT ngày 03/3/2021 của Cục thuế 09/03/2021
1 - 30 trong tổng số 95Số dòng hiển thị:
<<<1 2 3 4>>>