THĂM DÒ Ý KIẾN

Kích hoạt chỉ cho phép liên lạc bằng tin nhắn fax.


 

Tìm kiếm hỏi đáp

select
select

CHƯƠNG TRÌNH - CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Tất cả lĩnh vực 111 Khoa học công nghệ 6 Công thương 7 Tín dụng 21 Tài nguyên môi trường 7 Đầu tư 14 Thuế 9 Báo cáo tài chính 1 Hỗ trợ doanh nghiệp 44 Lao động 2
#Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhLiên hệ
1 4172/UBND-KTNV Hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 26/07/2022
2 47/KH-UBND Kế hoạch triển khai Đề án "Xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 16/06/2022
3 976/QĐ-BKHCN Quyết định về việc Điều tra Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2022 10/06/2022
4 31/2022/NĐ-CP Về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. 20/05/2022
5 06/2022/TT-BKHĐT Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 10/05/2022
6 949/BKHCN-TĐC Về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030. 04/05/2022
7 988/LĐTBXH-TCGDNN Tăng cường triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. 01/04/2022
8 210/CTVLO-TTHT Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2021. 21/02/2022
9 07/KH-UBND Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 17/02/2022
10 167/QĐ-TTg Phê duyệt "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022- 2025. 08/02/2022
1 - 10 trong tổng số 111Số dòng hiển thị:
<<<1 2 3 4 5       >>>