THĂM DÒ Ý KIẾN

Kích hoạt chỉ cho phép liên lạc bằng tin nhắn fax.


 

Tìm kiếm hỏi đáp

select
select

CHƯƠNG TRÌNH - CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Tất cả lĩnh vực 106 Khoa học công nghệ 5 Công thương 7 Tín dụng 21 Tài nguyên môi trường 7 Đầu tư 14 Thuế 9 Báo cáo tài chính 1 Hỗ trợ doanh nghiệp 40 Lao động 2
#Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhLiên hệ
1 949/BKHCN-TĐC Về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030. 04/05/2022
2 988/LĐTBXH-TCGDNN Tăng cường triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. 01/04/2022
3 210/CTVLO-TTHT Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2021. 21/02/2022
4 07/KH-UBND Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 17/02/2022
5 167/QĐ-TTg Phê duyệt "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022- 2025. 08/02/2022
6 159/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 24/01/2022
7 136/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022. 20/01/2022
8 47/QĐ-BTP Ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2022 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025. 17/01/2022
9 8085/UBND-KTNV Về việc đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 20/12/2021
10 32/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025 14/12/2021
1 - 10 trong tổng số 106Số dòng hiển thị:
<<<1 2 3 4 5      >>>